Urzędy

Począwszy od Ministerstwa Spraw Zagranicznych aż po urzędy celne, skorzystanie z naszych usług to dobry wybór!

Wykonujemy dla Państwa tłumaczenia pisemne i ustne w 140 językach i sięgamy przy tym wyłącznie po zaprzysiężone i posiadające odpowiednie uprawnienia wykwalifikowane kadry, które zostały, w szczególny sposób, w tym zakresie przeszkolone i sprawdzone. Państwa dokumenty są traktowane w sposób ściśle poufny, a nasi pracownicy podlegają umowom o zachowaniu poufności. W pilnych sprawach, np. związanych z prowadzeniem dochodzenia lub międzynarodowym obrotem prawnym, oferujemy Państwu czas realizacji zlecenia nawet krótszy niż 24 godziny. Także tłumacze ustni są dostępni najczęściej jeszcze tego samego dnia.

Niech Państwo skorzystają z możliwości szybkiej realizacji zlecenia i wyślą do nas zapytanie!

lukaszUrzędy